Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Bang zijn voor ziekte. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom bang zijn voor ziekte. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


laten schrikken 6
Betekenis van de droom: lastige problemen

instorten wegens ziekte 54
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: goede gezondheid

wankelen van ziekte 17
Droom interpretatie: bemoedigend nieuws

maken vrouwen bang 87
Als je het hebt gedroomd, betekent het: lastige problemen

kinderen bang maken 22
De droominterpretatie is: pech

geel van ziekte 20
Dit is wat het zou kunnen betekenen: juridische verschillen

gebroken heup door ziekte 7
Volgens de Smorfia betekent het: aandoeningen ziekte en het verlies van kinderen

mensen bang maken 54
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: ruzie in de familie

ongemakkelijk door ziekte 70
Dromen betekent dit: kortstondig ongemak

een ziekte doorstaan 56
De verklaring volgens de kliek is: uitstekende gezondheid

vernietigen door ziekte 46
Betekenis van de cabal: veel geluk

een ziekte verlengen 44
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: gebrek aan verwennerij

terugkomen van een ziekte 61
Voor de cabal is de interpretatie: voorzichtigheid geboden

terugval in een ziekte 58
Als je het hebt gedroomd, betekent het: uitbundige vitaliteit

een ziekte hebben 30
Ezoteryczne znaczenie: gebrek aan beveiliging

te vasten voor ziekte 4
Dit is wat het zou kunnen betekenen: creatieve verbeelding

verdriet om een ​​ziekte 65
Interpretatie en betekenis: voorzichtigheid met medewerkers

korte ziekte 31
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: behoefte aan keuze

behandeling van een ziekte 37
Uitleg van de droom: ijdel uiterlijk vertoon

bezorgd over een ziekte 67
De verklaring volgens de kliek is: wantrouwen jegens vrienden

stikken door ziekte 15
Betekenis van de cabal: overhaaste en roekeloze acties

ernstige ziekte 59
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: problemen overwinnen

hersteld van ziekte 28
Voor de cabal is de interpretatie: je zult snel in vorm zijn

verteerd door ziekte 43
Als je het hebt gedroomd, betekent het: herstel van energie

consternatie voor een ziekte 15
Ezoteryczne znaczenie: ijzeren wil

lijdt aan een ziekte 70
Dit is wat het zou kunnen betekenen: goede gezondheid

verlangen naar ziekte 84
Interpretatie en betekenis: ongegronde angsten

gek worden van ziekte 4
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: groot verdriet

huilen van ziekte 49
Uitleg van de droom: grote wispelturigheid

afvallen voor een ziekte 81
De verklaring volgens de kliek is: hoge gevoelens

om zichzelf te doden door ziekte 74
Betekenis van de cabal: bevestiging van iemands standpunten

wakker blijven bij ziekte 59
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: besluiteloosheid en scepsis

geveinsde ongesteldheid 24
Voor de cabal is de interpretatie: uw geluk is op zijn hoogtepunt

bevriezen voor ziekte 29
Als je het hebt gedroomd, betekent het: cadeau onderweg

voorbijgaande ziekte 27
Ezoteryczne znaczenie: ingewikkelde problemen

een ziekte oplopen 14
Dit is wat het zou kunnen betekenen: gierige geest

ingestort als gevolg van ziekte 48
Interpretatie en betekenis: achterklap

sterven aan een ziekte 85
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: succes

ongeneeslijke ziekte 19
Uitleg van de droom: neem wat tijd voor jezelf

besmettelijke ziekte 18
De verklaring volgens de kliek is: onverwachte redding

ziekte 29
Betekenis van de cabal: verlies van baan of zelfs van prestige

simuleer een ziekte 30
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: vreemde stemmingen

dieet voor ziekte 65
Voor de cabal is de interpretatie: onnodige kwellingen

fatale ziekte 59
Als je het hebt gedroomd, betekent het: goede voortekenen

chronische ziekte 6
Ezoteryczne znaczenie: ruzie om interesse

een ziekte verspreiden 12
Dit is wat het zou kunnen betekenen: melancholie

een ziekte verwaarlozen 6
Interpretatie en betekenis: dynamiek

een ziekte overbrengen 31
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: voorbijgaande zorgen

dierziekte 16
Uitleg van de droom: sterke geest van gerechtigheid

geagiteerd door ziekte 30
De verklaring volgens de kliek is: slecht moment van gezondheid

een ziekte uitroeien 51
Betekenis van de cabal: impulsiviteit en ontevredenheid

een ziekte verhullen 49
De betekenis van de droom zou kunnen zijn: bedrijf met een onzekere uitkomst

schrik trillen 61
Voor de cabal is de interpretatie: misverstanden en ruzies

uitgeput door ziekte 30
Als je het hebt gedroomd, betekent het: perfecte gezondheid

verergering van de ziekte 73
Ezoteryczne znaczenie: ware vriendschap

diagnose van een ziekte 61
Dit is wat het zou kunnen betekenen: stijgende liefde

psychiater met ziekte 88
Interpretatie en betekenis: schadelijke extravaganties

lepra of een andere pijnlijke ziekte 10
Voor de cabal zou het kunnen betekenen: winst en rijkdom met schande goede zaken waar men zijn eigen voordeel zal vinden

zenuwziekte 5
Uitleg van de droom: geluk door vrouwen

kinderziekte 53
De verklaring volgens de kliek is: kortstondige verlegenheid