Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Alleen grondbakken. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom alleen grondbakken. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


land 11
Betekenis van de droom: bescherming en genegenheid zullen komen van een naaste persoon

verzamel de aarde 16
Omschrijving: uitzonderlijke weerstand

land slak 56
Droom interpretatie: je vindt het moeilijk om je tijd te organiseren

glas aarde 83
Vertaling: buitensporige trots

land vergaren 57
Droombeschrijving: steun aan familieleden

land evalueren 74
Betekenis: intieme tevredenheid

land effenen 46
Vertaling van de droom: extravagante ideeën

Heilig Land 5
Interpretatie: verrassing en onverwacht

slakken in het land 38
Gevoel voor de droom: nog veel moeite te doen

land inwisselen 39
Wat betekent het: geaccentueerd egoïsme

meet land 35
Betekenis van de droom: standvastigheid in het werk

zie het land dat met gierst is ingezaaid 13
Omschrijving: grote rijkdom

solo klimmer 46
Droom interpretatie: echtelijke ontrouw

een land huren 24
Vertaling: gelukkige band

grond zwaluwen 45
Droombeschrijving: wijsheid van de bruid of bruidegom

land vestigen 87
Betekenis: verwarde ideeën

ingezaaid land 22
Vertaling van de droom: voordelen van werk

legaat van land 67
Interpretatie: steun aan familieleden

van boord gaan op een onbewoond eiland 8
Gevoel voor de droom: hartzeer

hoop land 75
Wat betekent het: goed nieuws

onontgonnen land 5
Betekenis van de droom: economische zorgen

eigen land 76
Omschrijving: barstende vitaliteit

landopening 27
Droom interpretatie: luiheid en armoede

aarde penwortel 12
Vertaling: gezonde principes

bedevaart naar het Heilige Land 39
Droombeschrijving: verandering van positie

zie een schipper aan land of per boot 77
Betekenis: Goed nieuws

land lening 43
Vertaling van de droom: stil leven

met gras begroeide grond 43
Interpretatie: gelukkig voorteken voor de dromer

vloed van land 53
Gevoel voor de droom: onverschilligheid voor anderen

uitwisseling van grond 48
Wat betekent het: onverenigbaarheid van karakter

rode aarde 38
Betekenis van de droom: angsten en angsten

om de boef te zien tijdens het ploegen van het land 66
Omschrijving: onverwachte hulp

Land verzakking 86
Droom interpretatie: verzoeken van familieleden

eekhoorn op de grond 36
Vertaling: leuke relaties

gele aarde 58
Droombeschrijving: nepnieuws

zwarte aarde 14
Betekenis: melancholie en depressie

open de aarde 5
Vertaling van de droom: u zult veel schulden maken

zegen de aarde 53
Interpretatie: economisch inkomen

zinken van land 84
Gevoel voor de droom: ernstige misverstanden

shovelful van aarde 20
Wat betekent het: gevaarlijke gevaren

op de grond vallen 7
Betekenis van de droom: grillen

kikker op de grond 24
Omschrijving: constructieve energie

aarde worm 17
Droom interpretatie: zakelijke onderhandelingen

hagedis op de grond 56
Vertaling: kunstmatige attitudes

aarde monster 62
Droombeschrijving: opwindende nieuwe prestaties

smeer met aarde 54
Betekenis: Welzijn

planeet aarde 11
Vertaling van de droom: behoefte aan meer inzet

land verkopen 2
Interpretatie: spanning en zorgen

leef op het vet van het land 51
Gevoel voor de droom: gevaar voor uitbuiting

paretaio om vogels te vangen 23
Wat betekent het: ze proberen je om te kopen

haal radijs uit de grond 15
Betekenis van de droom: sociale zekerheid

extract uit de gemalen rapen 15
Omschrijving: sociale zekerheid