Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Aanhanger verlies. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom aanhanger verlies. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


verlies van paard 1
Betekenis van de droom: verlies van vrienden

groot verlies 6
Omschrijving: erkenningen in het werk

verlies 78
Droom interpretatie: onzekerheden

verlies van een vriend of familielid 64
Vertaling: ontrouw van de kant van iemand van wie je houdt

verlies lijden 81
Droombeschrijving: buitengewone kracht

stortte in wegens verlies 25
Betekenis: verlangen naar onafhankelijkheid

verlies van een kostbaar object 65
Vertaling van de droom: erg trieste tijd

wanhoop over een verlies 31
Interpretatie: ontmoeting zonder morgen

treuren over een verlies 27
Gevoel voor de droom: oplossing van contrasten

gek worden door een verlies 25
Wat betekent het: nieuwe potentiële klanten

huilen om een ​​verlies 8
Betekenis van de droom: grote berusting

betreuren een verlies 16
Omschrijving: uitstekende resultaten

kom terug van een verlies 73
Droom interpretatie: gunstige afspraken

verwelken van verlies 59
Vertaling: overdrijving en nervositeit

berust u bij een verlies 65
Droombeschrijving: gevoeligheid

geschokt door een verlies 34
Betekenis: ontdekking van een geheim

bedroefd door een verlies 29
Vertaling van de droom: snelheid en intuïtie

consternatie met verlies 21
Interpretatie: gelukkig optimisme

onmiddellijke haaruitval 20
Gevoel voor de droom: onbewuste angsten

vul met sleep 22
Wat betekent het: onverwachte hulp

een pakket kwijtraken 33
Betekenis van de droom: een doel bereiken

passieve uitwisseling 60
Omschrijving: rust in de familie

een huisdier verliezen 84
Droom interpretatie: gevaarlijke liefde

aanhangwagen 31
Vertaling: overdreven egoïsme

trekhaak 39
Droombeschrijving: je hebt kleine problemen

Afslankdieet 42
Betekenis: succes in zaken

verlies de paraplu 18
Vertaling van de droom: misplaatst vertrouwen

verlies een hoofdstad 36
Interpretatie: belemmeringen door jongeren

een vriendschap verliezen 35
Gevoel voor de droom: gebrek aan moed

werk verliezen 50
Wat betekent het: geïnteresseerde raden

geheugen verliezen 64
Betekenis van de droom: er is iets dat je wilt vergeten

een familielid verliezen 68
Omschrijving: rustig huwelijk

een saffier verliezen 72
Droom interpretatie: turbulente acties

een quiz missen 33
Vertaling: denk meer en beheer uw instincten

verlies een vingerhoed 76
Droombeschrijving: onrecht om te lijden

getrokken voertuig 77
Betekenis: kleine moeilijkheden

takelwagen 80
Vertaling van de droom: ontevredenheid en meningsverschillen

kudde slepen 57
Interpretatie: gebrek aan oprechtheid

sleepmatras 42
Gevoel voor de droom: welvaart en welzijn

verlies uw reputatie 8
Wat betekent het: ongegronde jaloezie

slepen met ossen 12
Betekenis van de droom: behoefte aan keuze

kaart slepen 26
Omschrijving: eenzaamheid en onzekerheid

schade vergoeden 8
Droom interpretatie: ruzie om interesse

begroet die schade 7
Vertaling: oppervlakkigheid

bewusteloosheid 49
Droombeschrijving: beetje geluk

slaap verliezen 55
Betekenis: helpen om aan een familielid te geven

gebrek aan eetlust 71
Vertaling van de droom: men voelt zich niet geaccepteerd

verliezen bij schaken 59
Interpretatie: ambitieuze initiatieven

uit het oog verliezen 7
Gevoel voor de droom: wantrouwen en pessimisme

een sleutel verliezen 24
Wat betekent het: ondersteuning nodig hebben

een kaart verliezen 20
Betekenis van de droom: vertrouwen en gezelligheid

verlies uw pen 24
Omschrijving: angsten

een miljoen verliezen 17
Droom interpretatie: nadelige zaken

een robijn verliezen 85
Vertaling: nutteloze rebellie