Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Spaanse kapitein. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom Spaanse kapitein. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


kapitein 8
Betekenis van de droom: avontuurlijk maar onafhankelijk leven

luchtvaart kapitein 29
Omschrijving: aangenaam nieuws

infanterie kapitein 28
Droom interpretatie: zegevieren in het bedrijfsleven

kapitein van fortuin 26
Vertaling: onrechtvaardige laster

troep kapitein 14
Droombeschrijving: nieuwe en vrolijke evenementen

kapitein van de bersaglieri 21
Betekenis: grote gevoeligheid

kapitein van de carabinieri 40
Vertaling van de droom: uitzonderlijke weerstand

schip kapitein 27
Interpretatie: goede voortekenen

spaanse toerist 11
Gevoel voor de droom: Goed bedrijf

vertaal naar het Spaans 27
Wat betekent het: sereniteit van geest

luitenantkapitein 24
Betekenis van de droom: onvoorzichtig karakter

Spaans 10
Omschrijving: roddelen en roddelen

Spaanse woordenschat 7
Droom interpretatie: gehinderde initiatieven

Spaanse hoed 45
Vertaling: grote dynamiek

leer Spaans 54
Droombeschrijving: welvaart

spaanse vlag 37
Betekenis: moeilijke oplossingen

spaans print lettertype 82
Vertaling van de droom: niet erg blij nieuws

Spaanse grammatica 16
Interpretatie: tevredenheid en welvaart

versie uit het Spaans 27
Gevoel voor de droom: sereniteit

Spaanse vlieg 81
Wat betekent het: gebrek aan initiatief

Spaanse vloot 90
Betekenis van de droom: eerlijk verdienen

kapitein van het schip 40
Omschrijving: grote toekomst

De nationale dans van Spanje 64
Droom interpretatie: behoefte aan nieuwe kennis

kies burgemeester 45
Vertaling: nieuwe toezeggingen te doen

brigadegeneraal 31
Droombeschrijving: gewetenloze houdingen

gewonde stierenvechter 53
Betekenis: concentratie en winst

Subedar 58
Vertaling van de droom: waarde

brandweercommandant 12
Interpretatie: rijkdom geluk

konduktor 61
Gevoel voor de droom: je voelt de plicht om iemand te helpen

commandant gewond 87
Wat betekent het: angsten om te overwinnen

opperhoofd 79
Betekenis van de droom: geluk

commandant gearresteerd 43
Omschrijving: grote gevoeligheid

dode commandant 81
Droom interpretatie: krachtige beschermers

troost de zieken 21
Vertaling: geluk

hoofdstad 22
Droombeschrijving: erkenning van rechten

een kapitaal storten 14
Betekenis: erkenning van rechten

verlies een hoofdstad 36
Vertaling van de droom: belemmeringen door jongeren

investeer een kapitaal 17
Interpretatie: te overwinnen te voorkomen

capitulatie 58
Gevoel voor de droom: onafhankelijke persoonlijkheid

capitulatie van een leger 12
Wat betekent het: onafhankelijke persoonlijkheid

capitulatie van een stad 6
Betekenis van de droom: obstakels in het beroep

capitulatie van een fort 64
Omschrijving: vindingrijke geest

plaats hoofdstad 90
Droom interpretatie: onrealiseerbare ideeën

kolonel die beveelt 81
Vertaling: nieuwe banden

leveren 90
Droombeschrijving: verlossing van zorgen

consulair 29
Betekenis: wijsheid in geldzaken

onthoofd 81
Vertaling van de droom: slechte zaken

onthoofde man 25
Interpretatie: slechte zaken

onthoofde vrouw 16
Gevoel voor de droom: negatieve gedachten

onthoofd worden 77
Wat betekent het: rust van geest

commandant of commendatore 68
Betekenis van de droom: onaangenaam nieuws

onthoofden 38
Omschrijving: geluk

onthoofd door bandieten 25
Droom interpretatie: verlies van uw vermogen

onthoofd en nog steeds in leven 59
Vertaling: volledig succes in zaken

onthoofding 15
Droombeschrijving: wond

zie een onthoofde persoon 53
Betekenis: overwinning op obstakels

hoofdletters 24
Vertaling van de droom: vermoeidheid

het dubbele van het kapitaal 5
Interpretatie: onvoorzichtige beslissing

hij bezorgde een brief 8
Gevoel voor de droom: gunstige werkprojecten