Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Londense telefooncel. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom Londense telefooncel. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


ga naar Londen 44
Betekenis van de droom: vervulling van wensen

telefooncel 27
Omschrijving: verrassingen in het werk

Londen 6
Droom interpretatie: er wacht je een verrassing

telefoontarief 25
Vertaling: goede vooruitzichten

stemhokje 11
Droombeschrijving: kunstmatigheid in attitudes

cabine 71
Betekenis: valse luchtspiegelingen op het werk

telefoon bedrijf 6
Vertaling van de droom: inkomende brieven

bioscoopcabine 57
Interpretatie: slechte ervaring

telefonische communicatie 8
Gevoel voor de droom: onverschilligheid jegens anderen

telefoondraad 29
Wat betekent het: noodzaak van voorzichtigheid in actie

zwemmer in de cabine 51
Betekenis van de droom: vechtlust

ventilatie in de cabine 22
Omschrijving: je veroorzaakt wat instabiliteit

zee hut 38
Droom interpretatie: gevaarlijk geklets

huur de hut 4
Vertaling: hoop verdwenen

hut van een schip 59
Droombeschrijving: valse luchtspiegelingen op het werk

elektrische cabine 29
Betekenis: toename van vitaliteit

telefoon apparaat 29
Vertaling van de droom: passie betaald

telefoonleiding 64
Interpretatie: behoefte aan besparingen

arme shack 4
Gevoel voor de droom: verlies voor het spel

hut op het plein 12
Wat betekent het: moeilijk gevecht

shack op de beurs 39
Betekenis van de droom: gevoeligheid en intelligentie

puppet shack 24
Omschrijving: in het algemeen

telefoon systeem 32
Droom interpretatie: ernstig verlies

telefoon herladen 78
Vertaling: nog af te ronden projecten

raadpleeg een adresboek 50
Droombeschrijving: je lot verbetert gedurende deze tijd

telefoonrekening 18
Betekenis: succesvol bedrijf

beantwoord de telefoon 59
Vertaling van de droom: moeilijke zaken

abonneren op de telefoon 33
Interpretatie: trots en trots

telefoonboek 56
Gevoel voor de droom: overhaaste conclusies

om te bellen 87
Wat betekent het: nieuwe uitnodigingen om te accepteren

converseer via de telefoon 54
Betekenis van de droom: verwarring van ideeën

hoor de telefoon rinkelen 8
Omschrijving: nog af te ronden projecten

beltoon van telefoon 72
Droom interpretatie: gebrek aan genegenheid

strandcabine 54
Vertaling: gevaarlijke reis

wagen platform 48
Droombeschrijving: er is een speciale boodschap aan je gegeven vanuit het spirituele rijk

telefoon 41
Betekenis: een niet erg blij nieuws zal de vreugde van het moment vertroebelen maar dan komt alles tot rust

telefoontoken 48
Vertaling van de droom: luister niet naar het slechte nieuws dat aan u wordt gemeld

telefoonnummer wijzigen 43
Interpretatie: iemand irriteert je

telefoonsnoer 89
Gevoel voor de droom: onstabiele inkomsten

passagiers compartiment 61
Wat betekent het: je voelt je niet op je gemak in een situatie

shack op de markt 28
Betekenis van de droom: rivaliteit

mobiele telefoon 44
Omschrijving: zorgen voor de toekomst

telefoongesprek 38
Droom interpretatie: verrast met geld

telefoon tikken 55
Vertaling: iemand maakt je belachelijk

smartphone 25
Droombeschrijving: wachten op belangrijk nieuws

hoofdtelefoon muziekinstrument 52
Betekenis: geluk

Londenaar 67
Vertaling van de droom: vrede in het gezin

houten hut 87
Interpretatie: vreugde

gaskamer 62
Gevoel voor de droom: verraad aan liefde

lege wachthuisje 3
Wat betekent het: gelukkige gebeurtenissen

luchtkamer 88
Betekenis van de droom: grote voldoening

Chetak 4
Omschrijving: rust veiligheid