Menu Napolitaanse smorfia
De Napolitaanse Smorfia - Getallen, betekenis en interpretatie van dromen

Zeven uur 's ochtends. Betekenis van droom en cijfers.

De betekenis van de droom zeven uur 's ochtends. De interpretaties en nummers van de Napolitaanse cabala.


gisterenochtend 80
Betekenis van de droom: vrolijke tijd

vroege morgen 74
Omschrijving: je wilt iets belangrijks ontwerpen

ochtend 36
Droom interpretatie: nieuwe projecten en relaties

sluit je aan bij zeven 21
Vertaling: gevaar afgewend

deze morgen 79
Droombeschrijving: tegenspoed te overwinnen

ontbijt in de ochtend 8
Betekenis: beste wensen

slechte ochtend 88
Vertaling van de droom: delicate situatie

ochtendgebeden 62
Interpretatie: intense activiteit

mooie ochtend 17
Gevoel voor de droom: overwinnen tegenstellingen

lucifer morgenster 56
Wat betekent het: geluk

Morgenster 5
Betekenis van de droom: ambitie voldaan

vroeg opstaan 4
Omschrijving: innerlijke rust

winnen bij tressette 54
Droom interpretatie: verkeerde indrukken

tressettes 46
Vertaling: projecten die vervagen

's nachts 68
Droombeschrijving: verborgen ondeugden

verliezen bij tressette 32
Betekenis: geldige steunen

in de ochtend 89
Vertaling van de droom: volgende reis

Goedemorgen 69
Interpretatie: eerlijke welvaart

Ontbijt 35
Gevoel voor de droom: dwaasheden waar je spijt van krijgt

werkuren 42
Wat betekent het: negatieve attitudes

gesloten zak 39
Betekenis van de droom: vreugde geluk mogelijk nieuws

veertig uur 66
Omschrijving: moeilijkheid op het werk

uren rust 79
Droom interpretatie: geluk thuis

buitengewoon loon 48
Vertaling: traagheid en luiheid

stormachtige dageraad 42
Droombeschrijving: volgende reis

goed ontbijt 21
Betekenis: familiefeest

hoor de uren tikken 16
Vertaling van de droom: geluk

observeer een zonsopgang 77
Interpretatie: hoop op verbetering

alleen ontbijten 33
Gevoel voor de droom: onrecht dat moet worden hersteld

abt die ons komt ontmoeten 31
Wat betekent het: onoprechtheid

abt met de trein 47
Betekenis van de droom: geluk in de liefde

abt in vliegtuig 13
Omschrijving: tijdelijke moeilijkheden

abdis van het klooster 68
Droom interpretatie: stil leven

abdis in de kerk 84
Vertaling: interessant nieuws

abdis in afzondering 32
Droombeschrijving: goede deal

blaffen 's nachts 20
Betekenis: kleine verklaring van afstand

lege zolder of gebruikt als opslag 48
Vertaling van de droom: Ik haat geheim

wonen in een dakkapel 34
Interpretatie: beetje pech

geef toe aan pijn 73
Gevoel voor de droom: beste wensen

geef toe aan spijt 29
Wat betekent het: ongegronde angsten

verlaten door de familie 18
Betekenis van de droom: persoonlijk succes

rivierverlaging 81
Omschrijving: verzwakking

verlaging van de zee 1
Droom interpretatie: slechte daden

ga de abdij binnen 36
Vertaling: eervol gedrag

zitten in de abdij 45
Droombeschrijving: plotselinge veranderingen

drinkbak met ossen 54
Betekenis: volgende hulp

trog met paarden 68
Vertaling van de droom: interessante reis

drinkbak met boerderijdieren 81
Interpretatie: bedrog van vrienden

om je als bruid te verkleden 61
Gevoel voor de droom: Sorry

bedriegen de vriendin 15
Wat betekent het: verdriet in het gezin

gedupeerde vrouw 86
Betekenis van de droom: volgende plezier

bedrieg de vriend 75
Omschrijving: nauwe rivaliteit

bedriegen de autoriteiten 45
Droom interpretatie: verwijt

neem een ​​hapje met familie 15
Vertaling: economische voordelen

zich abonneren op theatervoorstellingen 29
Droombeschrijving: ongenoegen van familieleden